Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania pn.: Budowa skateparku w Nowogrodźcu

Strona archiwalna

 

ZP. 271.10 .2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zgodnie z art. 92 ust. 1-2 Burmistrz Nowogrodźca informuje, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Budowa skateparku w Nowogrodźcu.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo  zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. 2015.2164 ze zm.) zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę  kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta, której cena przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć ma sfinansowanie zamówienia. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 297 000,00zł. Cena brutto złożonej oferty to: 357 404,79zł.

                                                                                                                                                           Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                             Robert Marek Relich