Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 13.06.2017r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.2147 ze zm.) i Uchwały Nr XXXVII/253/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11 maja 2017rr. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości.

 

  1. Godzieszów działka nr 537/3 o pow. 0,0879 ha , księga wieczysta JG1B/00015076/1.

Nieruchomość położona jest w pośredniej strefie wsi Godzieszów na terenie częściowo uzbrojonym w media oraz częściowo zabudowana fragmentem budynku hali produkcyjnej i fragmentem budynku biurowego firmy BAU-constructing sp. z.o.o. Teren działki z nieznacznym spadkiem południowo-zachodnim i skarpami, o regularnym kształcie i prostych liniach granic. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowany tor kolejowy, grunty rolne oraz leśne itp., w pobliżu przebiega autostrada A4.

 

  1. Ograniczenia nieruchomości: działka wykorzystywana przez właściciela nieruchomości   przyległych  i  zabudowań  firmę BAU-constructing sp. z o.o.
  2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem  01/PE teren eksploatacji powierzchniowej oraz częściowo 02 P- teren zakładu przeróbczego.
  3. Forma zbycia: nieruchomość zostanie sprzedana w formie bezprzetargowej firmie BAU-  constructing sp. z o.o.  Wrocław  ul. Szfera 4 na poprawienie warunków korzystania z nieruchomości sąsiednich tj. działek nr 548/2, 552 i  547 wpisanych w księdze wieczystej JG1B/00016971/2 i działki nr 539 wpisanej w księdze wieczystej JG1B/00022378/0, w celu uregulowania stanu prawnego, zgodnego ze stanem faktycznym.
  4. Wartość gruntu wg wyceny biegłego wynosi 24.170,00 zł.
  5. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia:  cena  sprzedaży ustalona w rokowaniach  z nabywcą, płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej. Ponadto nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny  złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego  wykazu, to jest  do dnia 25.07.2017r.
  7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  04.07.2 017r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich