Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA LXV z dnia 27 sierpnia 2010 r.

 

1.

Uchwała nr LXV/438/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zamiany niezabudowanych nieruchomości

PDFUchwała nr LXV_438_10.pdf (36,51KB)

2.

Uchwała nr LXV/439/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zamiany niezabudowanych nieruchomości

PDFUchwała nr LXV_439_10.pdf (36,62KB)

3.

Uchwała nr LXV/440/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zamiany niezabudowanych nieruchomości

PDFUchwała nr LXV_440_10.pdf (36,43KB)

4.

Uchwała Nr LXV/441/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości

PDFUchwała nr LXV_441_10.pdf (34,81KB)

5.

Uchwała Nr LXV/442/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały nr L/353/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 września 2009r. w sprawie sprzedaży zabudowanych nieruchomości

PDFUchwała nr LXV_442_10.pdf (34,46KB)

6.

Uchwała nr LXV/443/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia  27 sierpnia 2010 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia niezabudowanych nieruchomości

PDFUchwała nr LXV_443_10.pdf (38,25KB)

7.

Uchwała Nr LXV/444/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie dzierżawy i użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogrodziec na okres  powyżej 3 lat

PDFUchwała nr LXV_444_10.pdf (35,65KB)

8.

Uchwała nr LXV/445/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulic

PDFUchwała nr LXV_445_10.pdf (37,10KB) PDFzałącznik do uchwały nr LXV_445_10.pdf (1,06MB) 

9.

Uchwała Nr LXV/446/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

PDFUchwała nr LXV_446_10.pdf (49,31KB)

10.

Uchwała Nr LXV/447/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

PDFUchwała nr LXV_447_10.pdf (92,64KB)

utracił moc statut uchwałą nr LI/356/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

11.

Uchwała Nr LXV/448/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/282/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec

PDFUchwała nr LXV_448_10.pdf (36,04KB)

12.

Uchwała Nr LXV/449/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie wierzytelności mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

PDFUchwała nr LXV_449_10.pdf (71,70KB)

zmiana: uchwała nr XXIII/173/12 z dnia 21 czerwca 2012 r.

 

Utraciła moc uchwalą nr XL/273/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.

13.

Uchwała Nr LXV/450/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 2010  roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowogrodziec

PDFUchwała nr LXV_450_10.pdf (45,06KB)

14.

Uchwała nr LXV/451/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr LIV/388/09 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

PDFUchwała nr LXV_451_10.pdf (36,28KB) PDFzałącznik do uchwały nr LXV_451_10.pdf (74,46KB) 

15.

Uchwała Nr LXV/452/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na rok 2010

PDFUchwała nr LXV_452_10.pdf (41,47KB) PDFtabela nr 1 do uchwały nr LXV_452_10.pdf (102,34KB) PDFtabela nr 2 do uchwały nr LXV_452_10.pdf (112,85KB) PDFzałącznik nr 1 do uchwały nr LXV_452_10.pdf (53,03KB) PDFzałącznik nr 2 do uchwały nr LXV_452_10.pdf (81,03KB)

16.

Uchwała Nr LXV/453/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie zrzeczenia się odszkodowania przysługującego Gminie Nowogrodziec

PDFUchwała nr LXV_453_10.pdf (35,98KB)

17.

Uchwała Nr LXV/454/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na powstanie pomnika w miejscowości Gierałtów

PDFUchwała nr LXV_454_10.pdf (35,10KB)

18.

Uchwała nr LXV/455/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skarg złożonych przez Pana Dariusza Stasickiego

PDFUchwała nr LXV_455_10.pdf (67,12KB)


 

Podmiot udostępniający: Jolanta Janeczko
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Janeczko
Data wytworzenia: 2010-09-02