Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz   Nowogrodźca

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony  na  zbycie lokalu mieszkalnego nr 1  o pow. użytkowej  60,2 m², położonego w Nowogrodźcu  przy ul Kościuszki 12 wraz z z oddaniem w użytkowanie wieczyste  64/100 udziału w gruncie  z działki nr 251/49 o pow. 0,0103 ha., w N-dźcu obręb 3

 1. Nieruchomość bez obciążeń.
 2. Księga Wieczysta  JG1B/00025619/3
 3. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym  symbolem 02 U/M – Śródmiejskie tereny  zabudowy usługowo-mieszkaniowej, położone w obrębie murów obronnych Starego Miasta-strefa A ochrony konserwatorskiej.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości do  przetargu wynosi łącznie  47.000,00 zł :

- lokal mieszkalny  45.402,00 zł,    - udział w gruncie    1.598,00 zł.

 1. Forma zbycia nieruchomości: lokal zostanie sprzedany w przetargu ustnym nieograniczonym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 23.04.2100r. 64/100 udziału w gruncie  z  działki nr 251/49 o pow. 0,0103 ha w Nowogrodźcu obręb 3.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu  21.07.2017 o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu.
 3. Wadium w wysokości  4.700,00 zł  należy wpłacić na konto 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112,  z odpowiednim   wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie do dnia 18.07.2017r. z wyłączeniem osób o których mowa w § 5  rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.z 2014r., poz. 1490.)
 4. Cena lokalu  uzyskana  w przetargu i I opłata z tytułu  użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 20% ceny gruntu uzyskanej w przetargu wraz z 23% podatkiem Vat, płatne jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.
 5. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
 6. Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00,po wcześniejszym uzgodnieniu z firmą ,,Hydro-Tech” sp. z o.o. ul. Młyńska 3a Nowogrodziec  tel. 75 734 96 01.             
 7. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu   pokój nr  5 i 8, lub  pod nr tel. 75 738 06 76  i  75 738 06 97.
 8. W dniu 19.05.2017r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

 

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 20-06-2017
  do 21-07-2017 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  20-06-2017
  przez: Maria Kłosowska
 • opublikowano:
  20-06-2017 10:39
  przez: Maria Kłosowska
 • zmodyfikowano:
  20-06-2017 10:40
  przez: Maria Kłosowska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 387
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×