Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert w zamówieniu publicznym pn: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowogrodziec

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowogrodziec  nr referencyjny: ZP.271.13.2017.

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U.2015.2164 ze zmianami), Gmina Nowogrodziec  informuje:

 1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania: 911 000,00 zł
 2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia i warunki płatności wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

Nr

Firma-Oferent Adres oferenta

Cena oferty

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Bankowa 8 59-800 Lubań

942 000,00zł

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone          w SIWZ

                                                                             

                                                               Zatwierdził:

                                                                                                                                                                    Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                                     Robert Marek Relich

Metryczka
 • wytworzono:
  21-06-2017
  przez: Anna Jaworska
 • opublikowano:
  21-06-2017 11:06
  przez: Anna Jaworska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 189
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×