Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 27.06.2017r.

Burmistrz Nowogrodźca

 zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r, poz.446), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz. U. z 2016r., poz. 2147  ze zm. )

  1. Zebrzydowa - działka  nr 551/1  o pow. 0,08 ha, zabudowana  budynek mieszkalnym jednolokalowym nr 176A,  o powierzchni  użytkowej  46,45 m².

Nieruchomość położona w północnej peryferyjnej części Zebrzydowej. Działka o kształcie nieregularnym , zbliżony do trapezu, położona przy drodze o nawierzchni asfaltowej w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, wodną, kanalizacyjną. W bezpośrednim sąsiedztwie  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, a od strony wschodniej tereny kolejowe. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej. Obiekt jednokondygnacyjny, murowany w złym stanie technicznym.

  1. Nieruchomość bez obciążeń.
  2. Księga wieczysta  -   JG1B/00015100/9.
  3. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem  26 MN,US – teren  istniejącego mieszkalnictwa.
  4. Forma zbycia:  nieruchomość  zostanie sprzedana z prawem pierwszeństwa w formie bezprzetargowej  najemcy budynku.
  5. Cena nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi  43.800,00 zł z tego:-  wartość budynku mieszkalnego   28.300,00 zł.  wartość  gruntu 15.500,00 zł.
  6. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia: cena nieruchomości  płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej lub w formie ratalnej.
  7. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winne złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego  wykazu, to jest  do dnia 08.08.2017r.
  9. 21- dniowy termin wywieszenia wykazu mija  18.07.2017r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich