Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.06.2017r. godz.09:30 w zamówieniu publicznym pn: Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. A. Asnyka i ul. Kolejowej w Nowogrodźcu

ZP.271.12 .2017

Zgodnie z art.86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U.2015.2164 ze zmianami), Gmina Nowogrodziec  informuje:

 1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia: 280 000,00zł – zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,  kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia została podana bezpośrednio przed otwarciem ofert,
 2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

Nr

Firma-Oferent Adres oferenta

Cena oferty

Okres gwarancji jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „MELIOBUD” Sp. z o.o., ul.Lubańska 42, 59-730 Nowogrodziec

295 200,00zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony    w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone    w SIWZ

 

                                                                                                                                                    Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                    Robert Marek Relich

Metryczka
 • wytworzono:
  30-06-2017
  przez: Anna Jaworska
 • opublikowano:
  30-06-2017 10:28
  przez: Anna Jaworska
 • zmodyfikowano:
  30-06-2017 10:45
  przez: Anna Jaworska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 228
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×