Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.06.2017r. godz.09:30 w zamówieniu publicznym pn: Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. A. Asnyka i ul. Kolejowej w Nowogrodźcu

Strona archiwalna

 

ZP.271.12 .2017

Zgodnie z art.86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U.2015.2164 ze zmianami), Gmina Nowogrodziec  informuje:

  1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia: 280 000,00zł – zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,  kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia została podana bezpośrednio przed otwarciem ofert,
  2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

Nr

Firma-Oferent Adres oferenta

Cena oferty

Okres gwarancji jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „MELIOBUD” Sp. z o.o., ul.Lubańska 42, 59-730 Nowogrodziec

295 200,00zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony    w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone    w SIWZ

 

                                                                                                                                                    Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                    Robert Marek Relich