Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

Spółki z udziałem gminy


„Hydro-Tech" Sp. z o.o.
ul. Młyńska 3a
59-730 Nowogrodziec

Obszar działania spółki: terytorium RP i poza jej granicami

Czas trwania działalności spółki: nieograniczony

Organy spółki:
Walne Zgromadzenie – jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina i Miasto Nowogrodziec;
Rada Nadzorcza – skład trzyosobowy;
Zarząd Spółki – jednoosobowy:
Prezes Zarządu – Pan Jacek Ruchała

Adres strony internetowej: http://hydrotech.info.pl/

 • Uchwała nr 12/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki występującej pod firmą Hydro-Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowogrodźcu przy ul. Młyńskiej 3a, z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie   zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego PDFBIP-prezes zarzadu.pdf
 • Uchwała  nr 13/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki występującej pod firmą Hydro-Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowogrodźcu przy ul. Młyńskiej 3a, z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie    zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego PDFBIP-rada nadzorcza.pdf


Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
ul. Papieża Jana Pawła II nr 11a
58-400 Kamienna Góra
Obszar działania spółki: terytorium RP i poza jej granicami
Czas trwania działalności spółki: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2008, Nr 232, poz. 1549) w § 1 ust. 3 wskazuje, że strefa działa do dnia 31 grudnia 2020 r.
Organy spółki:
• Walne Zgromadzenie – 6 Akcjonariuszy;
• Rada Nadzorcza – skład pięcioosobowy;
• Zarząd Spółki – dwuosobowy
 

    Spółka została zawiązana aktem notarialnym dnia 10 listopada 1998r., natomiast w dniu 18 grudnia 2001r. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Gmina i Miasto Nowogrodziec przystąpiła do spółki na podstawie Uchwały Nr I/3/98 Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 28 października 1998r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Spółki „Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze" i objęcie udziałów. Zgodnie z postanowieniami uchwały Gmina Nowogrodziec wniosła do spółki wkład niepieniężny w postaci prawa własności działek gruntu niezabudowanych o łącznej powierzchni 106,98 ha i łącznej wartości 1 417 600,00 PLN.
    Gmina Nowogrodziec posiada 14 176 akcji Serii A, które stanowią wartość 1417,6 tys. PLN, udział % wg kapitału to 12,36%, udział % wg głosów – 7,46

Adres strony internetowej: http://ssemp.pl/ 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-07-2017
  przez: Michał Michałaciuk
 • opublikowano:
  03-07-2017 09:37
  przez: Michał Michałaciuk
 • zmodyfikowano:
  16-04-2020 09:48
  przez: Agnieszka Lenart
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 2494
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl