Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA XL z dnia 29 czerwca 2017 r.

PDFUchwała.XL.268.17.2017-06-29.pdf
zawarcia kolejnej umowy dzierżawy  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.XL.269.17.2017-06-29.pdf
zawarcia kolejnej umowy dzierżawy  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.XL.270.17.2017-06-29.pdf
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec


PDFUchwała.XL.271.17.2017-06-29.pdf

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów ujęć wody w obrębie Gierałtów


PDFUchwała.XL.272.17.2017-06-29.pdf

przystąpienia Gminy Nowogrodziec do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji


PDFUchwała.XL.273.17.2017-06-29.pdf
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu  spłaty oraz rozkładaniu na raty należności pieniężnych Gminy Nowogrodziec, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,  w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg


PDFUchwała Nr XL_274_17.pdf

PDFTabela nr 1 do uchwały nr XL_274_17.pdf
PDFTabela nr 2 do uchwały nr XL_274_17.pdf
PDFTabela nr 2a do uchwały nr XL_274_17.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr XL_274_17.pdf
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2017 rok


PDFUchwała Nr XL_275_17.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr XL_275_17.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr XL_275_17.pdf
PDFZałącznik nr 3 do uchwały nr XL_275_17.pdf
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec


PDFUchwała.XL.276.17.2017-06-29.pdf
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/261/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 maja 2017 r. dotyczącej przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2017 r.


 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-07-2017
  przez: Jolanta Janeczko
 • opublikowano:
  03-07-2017 12:06
  przez: Jolanta Janeczko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 453
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×