Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XL z dnia 29 czerwca 2017 r.

PDFUchwała.XL.268.17.2017-06-29.pdf (99,25KB)
zawarcia kolejnej umowy dzierżawy  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.XL.269.17.2017-06-29.pdf (98,85KB)
zawarcia kolejnej umowy dzierżawy  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.XL.270.17.2017-06-29.pdf (426,50KB)
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec


PDFUchwała.XL.271.17.2017-06-29.pdf (1,12MB)

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów ujęć wody w obrębie Gierałtów


PDFUchwała.XL.272.17.2017-06-29.pdf (103,12KB)

przystąpienia Gminy Nowogrodziec do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji


PDFUchwała.XL.273.17.2017-06-29.pdf (208,29KB)
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu  spłaty oraz rozkładaniu na raty należności pieniężnych Gminy Nowogrodziec, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,  w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg


PDFUchwała Nr XL_274_17.pdf (127,61KB)

PDFTabela nr 1 do uchwały nr XL_274_17.pdf (77,41KB)
PDFTabela nr 2 do uchwały nr XL_274_17.pdf (98,87KB)
PDFTabela nr 2a do uchwały nr XL_274_17.pdf (80,66KB)
PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr XL_274_17.pdf (356,90KB)
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2017 rok


PDFUchwała Nr XL_275_17.pdf (248,15KB)
PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr XL_275_17.pdf (3,32MB)
PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr XL_275_17.pdf (269,28KB)
PDFZałącznik nr 3 do uchwały nr XL_275_17.pdf (291,98KB)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec


PDFUchwała.XL.276.17.2017-06-29.pdf (106,91KB)
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/261/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 maja 2017 r. dotyczącej przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2017 r.