Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. A. Asnyka i ul. Kolejowej w Nowogrodźcu"

Nowogrodziec, dnia  6 lipca  2017 r.

ZP.271.12.2017

                                                                                WYKONAWCY

Zawiadomienie

dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. A. Asnyka i ul. Kolejowej w Nowogrodźcu”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „MELIOBUD”                
  Sp. z o.o. ul. Lubańska 42, 59-730 Nowogrodziec

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu złożona została jedna oferta. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała następującą liczbę punktów zgodnie z kryteriami wyboru: cena i okres gwarancji jakości, określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

Numer oferty

Nazwa (adres) Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

w kryterium

„cena”

Liczba uzyskanych punktów

w  kryterium

„okres gwarancji jakości”

Liczba

uzyskanych punktów łącznie

1

Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „MELIOBUD” Sp. z o.o. ul. Lubańska 42,                   59-730 Nowogrodziec

60pkt

40pkt

100pkt

 

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

                                                                             BURMISTRZ

     NOWOGRODŹCA

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-07-2017
  przez: Justyna Mrozińska
 • opublikowano:
  07-07-2017 08:21
  przez: Justyna Mrozińska
 • zmodyfikowano:
  07-07-2017 08:30
  przez: Justyna Mrozińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 277
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×