Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 18.07.2017r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 446) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm).

 

  1. Działki gruntu nr:  1271/1 o pow. 0,7141 ha , 1271/2 o pow. 0,2705 ha i 1271/3 o pow. 1,2072 ha, ( ogółem 2,1918 ha)  położone w  obrębie Wykroty.
  2. Nieruchomość bez obciążeń.
  3. Księga Wieczysta nr  JG1B/00037338/6
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze  o symbolu   SGA 02 P/S ,U –teren zabudowy produkcyjnej, drobnej wytwórczości, baz i składów.  
  5. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na cele rolne  w formie przetargu  ustnego nieograniczonego.
  6. Nieruchomość  zostanie wydzierżawiona na okres 3 lat  według obowiązujących w tym zakresie przepisów.
  7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  08.08.2017r.

 

z up. Burmistrza

Dariusz Jancelewicz

Zastępca Burmistrza