Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do zbycia z dnia 18.07.2017r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do zbycia

 

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.446), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm. ) oraz Uchwały Nr VIII/35/15  Rady  Miejskiej w Nowogrodźcu  z dnia  27  marca 2015r.

  1. Nowogrodziec obręb 3  -  działka  niezabudowana   nr  251/81 o pow. 0,0109 ha.

Działka położona w centrum miasta, przy ul. Bolesławieckiej. Teren płaski z nieznacznym spadkiem wschodnim. Kształt regularny, zbliżony do prostokąta o prostej linii granic. Teren działki od strony ulicy podwyższony w stosunku do chodnika o około 0,9 m, z istniejącym wejściem schodami betonowymi. Przez działkę przebiega linia zasilająca oświetlenie drogowe.

 

  1. Księga Wieczysta  JG1B/00014726/6
  2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość leży w  obszarze oznaczonym  symbolem  02 U,M  Śródmiejskie tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej położone    w obrębie murów obronnych  starego miasta. Strefa A ochrony konserwatorskiej. Zabudowa działki wymaga uzgodnień konserwatora zabytków.
  3. Forma  zbycia nieruchomości –  działka  zostanie  oddana w  użytkowanie  wieczyste  w formie przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy.
  4. Cena nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi  6.270,00 zł. ( bez Vat).
  5. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia :

- ustala się I opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 20 % ceny gruntuuzyskanej w przetargu wraz z 23 % podatkiem Vat, płatną przed podpisaniem umowy notarialnej

- ustala się opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 1% ceny gruntuuzyskanej w przetargu + obowiązujący podatek Vat , płatną do 31 marca każdego roku, począwszy odroku następnego od nabycia. Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacjinie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

  1. Ustala  się  rozpoczęcie  zabudowy działki w terminie 2 lat, a  zakończenia  zabudowy w terminie 5 lat od  dnia jej nabycia. Termin  ten  może  być  przedłużony na wniosek użytkownika wieczystego,  jeżeli nie mógł jej zabudować z  przyczyn  niezależnych       od użytkownika.
  2. Ponadto nabywca ponosi koszty  sporządzenia umowy notarialnej.
  3. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu,  mija 08.08.2017r.
  4. Osoby, którym  przysługuje  pierwszeństwo w  nabyciu  przedmiotowej   nieruchomości, winne złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. do dnia  29.08.2017r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich