Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert w dniu 06.09.2017r. o godz.09:30 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kolejowa w Wykrotach – etap I

ZP.271.18.2017

 

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kolejowa w Wykrotach – etap I.

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U.2017.1579 ze zmianami), Gmina Nowogrodziec  informuje:

 1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania: 150 000,00zł
 2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

Nr

Firma-Oferent Adres oferenta

Cena oferty

Okres gwarancji jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Usługi Remontowo – Budowlane i Transport  Józef Michalik,

 Kościelniki Dolne 9

59-800 Lubań

   210 611,67zł

   60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony   w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone    w SIWZ

 

                                                                                                                                                      Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                         Robert Marek Relich

Metryczka
 • wytworzono:
  06-09-2017
  przez: Anna Jaworska
 • opublikowano:
  06-09-2017 11:28
  przez: Anna Jaworska
 • zmodyfikowano:
  06-09-2017 11:29
  przez: Anna Jaworska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 237
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×