Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert w dniu 11.09.2017r. o godz. 09:30 w postępowaniu pn.:Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Nowogrodziec

Strona archiwalna

 

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zmianami), Gmina Nowogrodziec  informuje:

1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania:160 000,00 zł

2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

Firma-Oferent

Adres oferenta

Cena oferty

Okres gwarancji jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

Usługi Remontowo – Budowlane i Transport  Józef Michalik

Kościelniki Dolne 9 59-800 Lubań

118 781,10zł

12 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone  w SIWZ

                                                                                                                                                          Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                          Robert Marek Relich