Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie dz. 251/82

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Nowogrodźca

ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki niezabudowanej nr 251/82 o pow. 0,0106 ha, położonej w Nowogrodźcu obręb 3

 1. Księga Wieczysta  JG1B/00014726/6.
 2. Zgodnie  z  planem  zagospodarowania  przestrzennego nieruchomość leży w obszarze 02 U,M Śródmiejskie tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej, w obrębie murów obronnych starego miasta. Strefa A ochrony konserwatorskiej. Zabudowa działki wymaga uzgodnień z konserwatorem zabytków.

Działka położona w centrum miasta przy ul. Bolesławieckiej. Teren płaski  z nieznacznym spadkiem w kierunku wschodnim, uzbrojonym w sieć wodno-kanalizacyjną i energetyczną. Kształt regularny zbliżony do prostokąta o prostej linii granic. Teren działki od strony ulicy podwyższony w stosunku do chodnika o około 0,9 m. W obrębie działki  rośnie drzewo, a przez jej teren przebiega linia zasilająca oświetlenie drogowe.

 1. Nieruchomość bez obciążeń.
 2. Forma zbycia nieruchomości – działka zostanie oddana w użytkowanie wieczyste na 99 lat w formie przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 13.100,00 zł. (netto)
 4. Przetarg odbędzie się  w dniu 16.10.2017r. o godz. 10.30 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu ( parter sala posiedzeń).
 5. Wadium w wysokości 1.310,00 zł należy wpłacić na konto 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112 z wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie do dnia 12.10.2017r.
 6. Wadium osoby, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
 7. Ustala się I opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 20 % ceny gruntu uzyskanej w przetargu wraz z podatkiem Vat, płatną przed podpisaniem umowy. 
 8. Ustala  się opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 1% ceny gruntu uzyskanej w przetargu + obowiązujący podatek Vat, płatną do 31 marca każdego roku, począwszy od  roku następnego od nabycia. Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji nie częściej niż  raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie  zmianie.
 9. Ustala się rozpoczęcie zabudowy działki w terminie 2 lat, a  zakończenia zabudowy w terminie 5 lat od dnia jej nabycia. Termin ten może być przedłużony na wniosek  użytkownika  wieczystego,  jeżeli nie mógł jej zabudować z przyczyn niezależnych,                 w szczególności zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.
 10. Ponadto nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu pokój nr 5 lub  pod numerem 75 7380676.

Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na  koszt strony nabywającej

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

 

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 12-09-2017
  do 16-10-2017 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  12-09-2017
  przez: Maria Kłosowska
 • opublikowano:
  12-09-2017 14:44
  przez: Maria Kłosowska
 • zmodyfikowano:
  12-09-2017 14:45
  przez: Maria Kłosowska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 153
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×