Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie-Obwieszczenia z dnia 15.09.2017r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 74 ust. 3 pkt 1, art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadamiam, że dnia 15 września 2017 r. została wydana przez Burmistrza Nowogrodźca decyzja znak: WK.6220.35.2017.OS o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie parkingu na samochody ciężarowe w Godzieszowie, infrastruktury drogowej, oświetlenia terenu, kanalizacji deszczowej, zieleni niskiej oraz przebudowie istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej i dróg gminnych”.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu przy ul. Rynek 1, w pokoju nr 3, w godzinach 7.30 - 15.30.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu bip.nowogrodziec.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz w miejscowości objętej inwestycją

Burmistrz

Robert Relich

 

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 15-09-2017
  do 29-09-2017 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  15-09-2017
  przez: Bożena Mrozik
 • opublikowano:
  15-09-2017 14:36
  przez: Maria Kłosowska
 • zmodyfikowano:
  15-09-2017 14:37
  przez: Maria Kłosowska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 292
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×