Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kolejowa w Wykrotach - etap I

ZP.271.18.2017

                                                                                                                      WYKONAWCY

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kolejowa w Wykrotach – etap I”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

Usługi Remontowo – Budowlane i Transport Józef Michalik, Kościelniki Dolne 9,   59-800 Lubań.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu została złożona  jedna oferta. Wykonawca, który złożył ofertę postępowaniu tj.: Usługi Remontowo – Budowlane i Transport Józef Michalik, Kościelniki Dolne 9, 59-800 Lubań nie podlega wykluczeniu, oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów ( 100 pkt. ) zgodnie z kryteriami wyboru: cena 60 pkt. i okres gwarancji 40 pkt., określonymi przez Zamawiającego  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

                                                                                                                                                              Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                               Robert Marek Relich

Metryczka
 • wytworzono:
  28-09-2017
  przez: Anna Jaworska
 • opublikowano:
  28-09-2017 13:31
  przez: Anna Jaworska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 282
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×