Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne nr. ZP.271.21.2017 z dnia 18.10.2017r. o godz.09:30

ZP.271.21 .2017

 

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne.

 

Zgodnie z art.86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U.2017.1579 ze zmianami), Gmina Nowogrodziec  informuje:

 1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania: 1 159 000,00zł
 2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

  Nr

 Firma-Oferent Adres oferenta

 Cena oferty 

 Okres gwarancji   jakości

 Termin wykonania

 Warunki płatności

1

Tomasz Chwirot ul. Marii Skłodowskiej-Curie 33 d/4 59-920 Bogatynia

1 428 684,09zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony    w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone     w SIWZ

2

ABM ZGORZELEC I   Sp. z o. o.  Sp. komandytowa ul. Hutnicza 126

59-930 Pieńsk

1 517 118,29zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony   w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone    w SIWZ

                                                                                                                                                                                 Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                                                    Robert Marek Relich

Metryczka
 • wytworzono:
  18-10-2017
  przez: Anna Jaworska
 • opublikowano:
  18-10-2017 10:58
  przez: Anna Jaworska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 668
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×