Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 24.10.2017r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz.U. z 2017r., poz.1875 ), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 2147 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLII/283/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 6 października 2017r.     

Gościszów  -  działka niezabudowana  nr  502/4 o pow. 0,74 ha.    

Obciążenia  nieruchomości – Umowa dzierżawy zawarta na okres od 05.12.2014r.  do 04.12.2017r.

Księga Wieczysta nr JG1B/00015019/4.

Zgodnie z planem zagospodarowania  działka leży w obszarze oznaczonym  w części symbolem  34 Mw – tereny zainwestowania wiejskiego i 41 RP-tereny rolne.

Działka zostanie wydzierżawiona w formie bezprzetargowej na okres kolejnych 5 lat  dotychczasowemu dzierżawcy, po terminie obowiązywania obecnej umowy, w/g zasad obowiązujących  w tym zakresie.

Nieruchomość  zostanie wydzierżawiona na cele rolne.

21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  14.11.2017r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich