Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

OGŁOSZENIE O KONSULTACJI

Burmistrz Nowogrodźca zaprasza

do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec .

Termin konsultacji : 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

Wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia – wypełniony formularz należy dostarczyć w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach w formie pisemnej do siedziby Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul Rynek 1 lub drogą elektroniczną  na adres

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LXV/446/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Burmistrz Nowogrodźca

(-) Robert Marek Relich

Załączniki:

DOCFormularz konsultacji - 2018 r_.doc
DOCProgram współpracy z OP 2018 r_.doc
 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-10-2017
  przez: Krystyna Komar
 • opublikowano:
  25-10-2017 08:11
  przez: Krystyna Komar
 • zmodyfikowano:
  25-10-2017 08:31
  przez: Krystyna Komar
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 266
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×