Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA X z dnia 02 czerwca 2011 r.

 

1.

Uchwała nr X/55/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

PDFUchwała nr X_55_11.pdf (37,22KB) 

2.

Uchwała nr X/56/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie zbycia lokalu użytkowego

PDFUchwała nr X_56_11.pdf (43,97KB) 

3.

Uchwała nr X/57/11 Rady  Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 3 Nowogrodźca

PDFUchwała nr X_57_11.pdf (34,03KB) 

4.

Uchwała nr X/58/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca

PDFUchwała nr X_58_11.pdf (235,95KB) 

5.

Uchwała nr X/59/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych oraz bytowo- przemysłowych na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości- Podstrefa Nowogrodziec

PDFUchwała nr X_59_11.pdf (37,38KB) 

6.

Uchwała nr X/60/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowogrodźcu do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

PDFUchwała nr X_60_11.pdf (82,35KB)

PDFrozstrzygnięcie nadzorcze.pdf (2,39MB)

Utraciła moc uchwałą nr LV/350/22 z dnia 8 lipca 2022 r.

7.

Uchwała nr X/61/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia  rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu za 2010 rok

PDFUchwała nr X_61_11.pdf (37,57KB) PDFzałącznik do uchwały nr X_61_11.pdf (3,77MB)

8.

Uchwała nr X/62/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia  rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu za 2010 rok

PDFUchwała nr X_62_11.pdf (36,49KB) PDFzałącznik do uchwały nr X_62_11.pdf (2,02MB)

9.

Uchwała nr X/63/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia  rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu  za 2010 rok

PDFUchwała nr X_63_11.pdf (36,43KB)

PDFzałącznik do uchwały nr X_63_11.pdf (4,78MB)

 

10.

Uchwała nr X/64/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze

PDFUchwała nr X_64_11.pdf (42,30KB) 

11.

Uchwała nr X/65/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2011 rok

PDFUchwała nr X_65_11.pdf (37,58KB) 

PDFtabela nr 1 do uchwały nr X_65_11.pdf (70,73KB) PDFtabela nr 2 do uchwały nr X_65_11.pdf (67,95KB) PDFtabela nr 2a do uchwały nr X_65_11.pdf (104,69KB)

12.

Uchwała nr X/66/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Beatę Piórkowską

PDFUchwała nr X_66_11.pdf (47,46KB)  

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Janeczko
Data wytworzenia: 2011-06-07