Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zmianach w postępowaniu pn: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec – dostawa i montaż 126 szt. opraw oświetlenia drogowego typu LED

ZP.271.24.2017

                                                                                              Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec – dostawa i montaż 126 szt. opraw oświetlenia drogowego typu LED

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzając następujące zmiany:

 1.  pkt. 5.2. SIWZ punkt czwarty otrzymuje następujące brzmienie:  Wymiana przewodów zasilających do oprawy w słupie - 16 szt. słupów wskazanych przez Zamawiającego w tabeli poniżej.:

Nr słupów od..do..

Ilość słupów

1529-1536

8 szt.

1505-1507

3 szt.

1638-1642

5 szt.

 

Zmiana w powyższym zakresie zostaje dokonana również w § 1 pkt. 2 wzoru umowy dołączonego do SIWZ.

 1. Usunięty zostaje zapis SIWZ znajdujący się w pkt. 26.3. o treści: Wykonawca rozszerzy posiadane ubezpieczenie o zakres prac wykonywanych przez podwykonawcę lub sam podwykonawca przedłoży dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na wykonywaną działalność, na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż wartość wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu podpisanej umowy.

 

     W załączeniu Zamawiający udostępnia zmienioną wersję SIWZ i wzoru umowy.

      Treść ogłoszenia o zamówieniu pozostaje bez zmian. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

 

                                                                                                                                                                   Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                             Robert Relich

Załączniki:

DOCXSIWZ — po zmianie.docx
DOCXwzór umowy załącznik nr 4 — po zmianach.docx
 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-11-2017
  przez: Anna Jaworska
 • opublikowano:
  03-11-2017 15:22
  przez: Anna Jaworska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 396
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×