Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XII z dnia 11 sierpnia 2011 r.

 

1.

Uchwała nr XII/74/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników

PDFUchwała nr XII_74_11.pdf (36,44KB) 

2.

Uchwała nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

PDFUchwała nr XII_75_11.pdf (37,24KB) 

3.

Uchwała nr XII/76/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez mieszkańców Gierałtowa

PDFUchwała nr XII_76_11.pdf (49,46KB) 

4.

Uchwała nr XII/77/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

PDFUchwała nr XII_77_11.pdf (85,90KB) 

5.

Uchwała  nr  XII/78/11 Rady  Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia  11 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Gierałtów

PDFUchwała nr XII_78_11.pdf (34,41KB) 

6.

Uchwała  nr XII/79/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia  11 sierpnia 2011 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 4 Nowogrodźca

PDFUchwała nr XII_79_11.pdf (34,00KB) 

7.

Uchwała nr XII/80/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Nowogrodziec na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2016

PDFUchwała nr XII_80_11.pdf (36,80KB) PDFPGO Nowogrodziec 2011.pdf (1,74MB)

PDFPOŚ Nowogrodziec 2011.pdf (2,64MB) PDFPR Nowogrodziec 2011.pdf (413,63KB) PDFZałącznik nr 1 PGO.pdf (71,37KB)

8.

Uchwała Nr XII/81/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/474/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia
04 listopada 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

PDFUchwała nr XII_81_11.pdf (36,12KB) 

9.

Uchwała Nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Godzieszowie

PDFUchwała nr XII_82_11.pdf (37,22KB) 

10.

Uchwała Nr XII/83/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2011-2015

PDFUchwała nr XII_83_11.pdf (44,77KB) 

PDFzałącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (60,64KB) PDFzałącznik nr 2 - objaśnienia.pdf (48,23KB) PDFzałącznik nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (112,84KB)

11.

Uchwała Nr XII/84/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2011 rok

PDFUchwała nr XII_84_11.pdf (38,26KB)

PDFtabela nr 1 do uchwały nr XII_84_11.pdf (73,64KB) 

PDFtabela nr 2 do uchwały nr XII_84_11.pdf (70,18KB) PDFtabela nr 2a do uchwały nr XII_84_11.pdf (141,06KB) PDFzałacznik nr 1 do uchwały nr XII_84_11.pdf (99,26KB)

12.

Uchwała Nr XII/85/11 Rady Miejskiej Nowogrodźca z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie  utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.

PDFUchwała nr XII_85_11.pdf (36,66KB) 

13.

Uchwała Nr XII/86/11 Rady Miejskiej Nowogrodźca z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/111/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 13 września 2007 r. w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy i Miasta Nowogrodziec

PDFUchwała nr XII_86_11.pdf (59,88KB) 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodxcu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Janeczko
Data wytworzenia: 2011-08-19