Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki konsultacji społecznych na 2018 r.

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

O G  Ł O S Z E N I E

o wynikach konsultacji społecznych w sprawie rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego.

 

Konsultacje społeczne zostały ogłoszone  w dniu  25 października 2017 r.

          Do udziału w konsultacjach zostały zaproszone organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem programu i formularzem uwag udostępniono podmiotom zainteresowanym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu

Konsultacje zakończono w dniu  08 listopada 2017 r.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag w formie pisemnej - w wyniku przebiegu konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, sugestie ani wnioski.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Uchwały Nr LXV/446/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania – konsultacje uważa się za ważne.

 

                                                                                                                                          Burmistrz

                                                                                                                                   (-) Robert Marek Relich

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-11-2017
  przez: Krystyna Komar
 • opublikowano:
  13-11-2017 13:06
  przez: Krystyna Komar
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 853
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl