Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogloszenie o Konsultacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018"

OGŁOSZENIE O KONSULTACJI

Burmistrz Nowogrodźca zaprasza

 

do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018”;

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2013 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie działające na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec.

 

Termin konsultacji : 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

Uwagi i opinie prosimy zgłaszać na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia – wypełniony formularz należy dostarczyć w terminie  14 dni  od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach w formie pisemnej do siedziby Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, ul Rynek 1 lub drogą elektroniczną na adres

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LXV/446/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 sierpnia 2010 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

                                                                                                                                Burmistrz

                                                                                                                          Robert Marek Relich

Załączniki:

DOCformularz 2018.doc
DOCXKonsultacje uchwała program alkohol 2018 projekt.docx
 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-11-2017
  przez: Janina Dracz
 • opublikowano:
  13-11-2017 15:20
  przez: Janina Dracz
 • zmodyfikowano:
  13-11-2017 15:23
  przez: Janina Dracz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 294
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×