Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Druga aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.
z 2016r. poz. 1943 ze zm.), w związku z art. 78b ust. 1 i art. 78c ust. 1 wymienionej ustawy Burmistrz Nowogrodźca ogłasza, że:

  1. aktualizacja statystycznej liczby dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Nowogrodziec w miesiącu październiku 2017 roku, pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tym przedszkolu,  -  wynosi 270;

 

  1.  druga aktualizacja podstawowej kwoty dotacji obowiązująca od dnia 1 listopada
    2017 roku, dokonana w październiku b.r. w oparciu o:
  1. art. 78c. ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1943 ze zm.);
  2. plan dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego według stanu na dzień 30 września 2017 roku;
  3. statystycznej liczby dzieci.

wynosi:

 

Druga aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2017r.

Obowiązująca od dnia 1 listopad 2017r.

Typ i rodzaj

Podstawowa kwota

dotacji – roczna/zł

Podstawowa kwota

dotacji – miesięczna/zł

Publiczne przedszkole (kwota nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych)

 

7 624,10

 

778,04

 

                                                                                            Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                            (-) Robert Marek Relich