Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej

Strona archiwalna

 

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Wykonawcy złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1: Proszę o wyjaśnienie punkt 45 dział 6 (Montaż rozdzielni T-L), ponieważ zapis na rysunku E/01 dotyczący T-L mówi o tym, że pozostaje ona bez zmian. Czy w związku z tym ta pozycja powinna być uwzględniona?

Odpowiedź: Wymienić należy tablicę licznikową wraz z wyposażeniem oraz kabel od puszki przyłączeniowej do tablicy licznikowej. Na rysunku e/01 jest błąd, jednak prace te zostały ujęte w kosztorysie. Na schemacie rozdzielnicy pokazany jest typ kabla jaki ma zostać zastosowany.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania parapetów z blachy powlekanej zamiast parapetów z kształtek ceramicznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie parapetów z blachy powlekanej grubości minimum 0,7 mm w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

Pytanie 3: W związku z trudnością wykonania nowej bramy garażowej dwuskrzydłowej otwieranej ręcznie o wymaganym współczynniku przenikania ciepła U≤1,7 W/m2K  czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania bramy panelowej spełniającej wymagane parametry?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania bramy panelowej otwieranej napędem ręcznym łańcuchowym. Brama musi posiadać współczynnik przenikania ciepła nie gorszy niż U≤1,7 W/m2K.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich