Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - usługa tłumaczeń konsekutywnych i pisemnych dla potrzeb realizacji mikroprojektu pn.: Lomnice nad Popelką i Nowogrodziec – wspólna podróż w czasie

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, 22 listopada 2017 r.

 

OGŁOSZENIE WYBORZE OFERTY

z postępowania o zamówienie publiczne do 30.000,00 euro pn.:

Usługa tłumaczeń konsekutywnych i pisemnych dla potrzeb realizacji mikroprojektu pn.: ,,Lomnice nad Popelką i Nowogrodziec – wspólna podróż w czasie”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020  za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

1. W wyniku publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę tłumaczeń konsekutywnych i pisemnych dla potrzeb realizacji mikroprojektu pn.: ,,Lomnice nad Popelką i Nowogrodziec – wspólna podróż w czasie”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020  za pośrednictwem Euroregionu Nysa, do dnia 17 listopada 2017 r. godz. 15.30 wpłynęły 2 ważne oferty. 1 oferta wpłynęła po terminie.

2. Wszystkie oferty są zgodne z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert, a wysokość najniższej zaproponowanej ceny brutto mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Zgodnie z przyjętym kryterium wyboru oferenta, którym jest najniższa cena brutto, zamówienie zostanie udzielone firmie:

CZECHOFILIA

Helena Jankowska

Ul. Kosmonautów 5

58-500 Jelenia Góra

za łączną cenę brutto 1 250,00  złotych.

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym. W kryterium „Cena” oferta uzyskała 100 pkt.

4. Wszystkim wykonawcom dziękujemy za udział w postępowaniu.

                                                                                      Zatwierdzam

                                                                                                                                       Z up. Burmistrza

                                                                                                                      Dariusz Jancelewicz – Zastępca Burmistrza

 

Zbiorcze zestawienie ofert ważnych:

numer oferty

Wykonawca

cena netto

cena brutto

punktacja

1

CZECHOFILIA

Helena Jankowska

Ul. Kosmonautów 5

58-500 Jelenia Góra

1.250,00

1.250,00

100,00

 

 OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA

2

Aleksandra Halicka

Ul. Daszyńskiego 39 B

58-533 Mysłakowice

1.430,00

1.430,00

87,41