Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA XLIV z dnia 29 listopada 2017 r.

PDFUchwała.XLIV.294.17.2017-11-29.pdf

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.XLIV.295.17.2017-11-29.pdf

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych


PDFUchwała.XLIV.296.17.2017-11-29.pdf

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia  bezdomnym mężczyznom z terenu Gmin: Nowogrodziec, Bolesławiec, Gromadka, Warta Bolesławiecka i Osiecznica


PDFUchwała.XLIV.297.17.2017-11-29.pdf

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych


PDFUchwała Nr XLIV_298_17.pdf

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogrodźca


PDFUchwała.XLIV.299.17.2017-11-29.pdf

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018


PDFUchwała.XLIV.300.17.2017-11-29.pdf

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec


PDFUchwała Nr XLIV_301_17.pdf

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Nowogrodziec Panu S. V.


PDFUchwała.XLIV.302.17.2017-11-29.pdf

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej


PDFUchwała.XLIV.303.17.2017-11-29.pdf

w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej


PDFUchwała.XLIV.304.17.2017-11-29.pdf

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gierałtowie


PDFUchwała.XLIV.305.17.2017-11-29.pdf

w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie


PDFUchwała.XLIV.306.17.2017-11-29.pdf

sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gościszowie


PDFUchwała.XLIV.307.17.2017-11-29.pdf

w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie


PDFUchwała.XLIV.308.17.2017-11-29.pdf

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu


PDFUchwała.XLIV.309.17.2017-11-29.pdf

w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu


PDFUchwała.XLIV.310.17.2017-11-29.pdf

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach


PDFUchwała.XLIV.311.17.2017-11-29.pdf

w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach


PDFUchwała.XLIV.312.17.2017-11-29.pdf

w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi


PDFUchwała Nr XLIV_313_17.pdf

PDFTabela nr 1 do Uchwały Nr XLIV_313_17.pdf
PDFTabela nr 1a do Uchwały Nr XLIV_313_17.pdf

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2017 rok


PDFUchwała Nr XLIV_314_17.pdf

PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV_314_17.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV_314_17.pdf
PDFZałącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIV_314_17.pdf

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta NowogrodziecMetryczka
 • wytworzono:
  04-12-2017
  przez: Jolanta Janeczko
 • opublikowano:
  04-12-2017 10:16
  przez: Jolanta Janeczko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 585
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×