Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn:Modernizacja placu zabaw przy ul. Kolejowej w Nowogrodźcu

 ZP.271.28 .2017

 

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:  Modernizacja placu zabaw przy ul. Kolejowej w Nowogrodźcu

Zgodnie z art.86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U.2017.1579 ze zmianami), Gmina Nowogrodziec  informuje:

 1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania:  

w części I Dostawa i montaż 12 urządzeń155 000,00zł

     w części II Wymiana ogrodzenia 40 000,00zł

 1. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

Nr

Firma-Oferent Adres oferenta

Cena oferty

Okres gwarancji jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1

APIS POLSKA Sp. z o.o. ul. Kolaniki 19 37-500 Jarosław

Część  I

211 898,15zł

Część II

54 884,19zł

 

Część  I

60 miesięcy

Część II

60 miesięcy

 

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony     w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone       w SIWZ

2

FIOR Sp. z o.o. Ul. Odkrywców 1-3/5

53-212 Wrocław

Część  I

204 118,62zł

 

 

Część  I

60 miesięcy

 

 

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony      w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone       w SIWZ

3

CROQUET Sp. z o.o. Ul. Trzebnicka 81

55-095 Mirków

Część  I

159 974,88zł

 

Część  I

60 miesięcy

 

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony      w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone       w SIWZ

4

Usługi Remontowo -Budowlane i Transport Józef Michalik Kościelniki Dolne 9 59-800 Lubań

Część II

48 161,88zł

Część II

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony      w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone       w SIWZ

5

ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski, ul. Przedszkolna 4/30 07-320 Małkinia Górna

Część  I

59 356,00zł

Część II

38 410,00zł

 

Część  I

60 miesięcy

Część II

60 miesięcy

 

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony      w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone      w SIWZ

6

JELTECH Sp. z o.o. ul. Cypriana Norwida 3 58-573 Piechowice

 

Część  I

152 520,00zł

Część II

65 190,00zł

 

Część  I

60 miesięcy

Część II

60 miesięcy

 

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony    w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone      w SIWZ

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich

Metryczka
 • wytworzono:
  08-12-2017
  przez: Anna Jaworska
 • opublikowano:
  08-12-2017 12:18
  przez: Anna Jaworska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 382
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×