Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Modernizacja placu zabaw przy ul. Kolejowej w Nowogrodźcu

             WYKONAWCY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pod nazwą:  „Modernizacja placu zabaw przy ul. Kolejowej w Nowogrodźcu”.

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1  oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, za najkorzystniejszą uznano:

 • W części I zamówienia Dostawa i montaż 12 urządzeń ofertę nr 3 firmy CROQUET Sp. z o.o. ul. Trzebnicka 81, 55-095 Mirków
 • W części II zamówienia Wymiana ogrodzenia ofertę nr 4 Józefa Michalika prowadzącego działalność gospodarczą pn. Usługi Remontowo –Budowlane i Transport Józef Michalik Kościelniki Dolne 9, 59-800 Lubań.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Ww. Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, oferty spełniają wymogi określone w SIWZ i nie podlegają odrzuceniu. Oferta firmy CROQUET Sp. z o. o.  po wykluczeniu Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w części I zamówienia jest najwyżej ocenioną ofertą spośród pozostałych ofert i uzyskała 97,20 punktów zgodnie z kryteriami wyboru: cena i okres gwarancji jakości, określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta Józefa Michalika prowadzącego działalność gospodarczą pn. Usługi Remontowo –Budowlane i Transport Józef Michalik w części II zamówienia uzyskała 100,00 punktów zgodnie z kryteriami wyboru: cena i okres gwarancji jakości, określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty ważne złożone w postępowaniu Zamawiający poddał ocenie merytorycznej na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w ogłoszeniu i SIWZ.  Kryteriami oceny ofert była: cena  ( 60%) i okres gwarancji jakości (40%). W wyniku oceny dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawcy uzyskali następujące  ilości punktów:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

w kryterium

„cena”

Liczba uzyskanych punktów

w  kryterium

„okres gwarancji”

Liczba

uzyskanych punktów łącznie

1

APIS POLSKA Sp. z o.o. ul. Kolaniki 19 37-500 Jarosław

Część  I zamówienia

43,19

 

Część II zamówienia

52,65

Część  I zamówienia

40,00

 

Część II zamówienia

40,00

Część  I zamówienia

83,19

 

Część II zamówienia

92,65

2

FIOR Sp. z o.o.

Ul. Odkrywców 1-3/5

53-212 Wrocław

Część  I zamówienia

44,83

 

 

Część  I zamówienia

40,00

 

 

Część  I zamówienia

84,83

 

 

3

CROQUET Sp. z o. o.

Ul. Trzebnicka 81

55-095 Mirków

Część  I zamówienia

57,20

 

 

Część  I zamówienia

40,00

 

 

Część  I zamówienia

97,20

 

 

4

Usługi Remontowo -Budowlane i Transport Józef Michalik Kościelniki Dolne 9 59-800 Lubań

Część II zamówienia

60,00

Część II zamówienia

40,00

Część II zamówienia

100,00

5

ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski, ul. Przedszkolna 4/30 07-320 Małkinia Górna

 1. Oferta odrzucona na podstawie  art. 89 ust 1 pkt 4 w oparciu o art. 90 ust. 1 - 3.

 

6

JELTECH Sp. z o.o.                      ul. Cypriana Norwida 3

58-573 Piechowice

Część  I zamówienia

60,00

 

Część II zamówienia

44,33

Część  I zamówienia

40,00

 

Część II zamówienia

40,00

Część  I zamówienia

100,00

 

Część II zamówienia

84,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że umowy z Wykonawcami zostaną zawarte zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich

 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-12-2017
  przez: Anna Jaworska
 • opublikowano:
  15-12-2017 10:44
  przez: Anna Jaworska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 321
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×