Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Nowogrodziec, dnia  19 grudnia 2017r.

WK. 6845.34. 2017

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1875) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.).  

1 Działki  gruntu  nr  181/1,181/2,181/3,181/4,181/5,181/6,181/7,181/8,181/9  ogółem o powierzchni 0,81ha,  położone w obrębie Gierałtów.                

2.Nieruchomość bez obciążeń

3.Księga wieczysta nr JG1B/00015094/3

4.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki leżą w obszarze oznaczonym  symbolem 01 MN -  teren projektowanej zabudowy jednorodzinnej.

5. Nieruchomość o pow. 0,81ha,  zostanie wydzierżawiona  w przetargu ustnym  nieograniczonym według obowiązujących w tym zakresie  przepisów.

6. Nieruchomość  zostanie wydzierżawiona na okres  3 lat na cele rolne.

7. 21- dniowy termin wywieszenia wykazu mija  09.01.2018r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich