Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Nowogrodziec, dnia  19 grudnia 2017r.

WK. 6845.32. 2017

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1875) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.).  

1. Obręb Wykroty -  działka niezabudowana  nr 868/3 o pow. 0,63 ha.     

2. Nieruchomość bez obciążeń.

3. Księga Wieczysta nr JG1B/00015095/0

4.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka   leży w obszarze      oznaczonym symbolem 16 MN,U/S -   teren mieszkalnictwa i usług.                

5. Nieruchomość   zostanie wydzierżawiona  w przetargu ustnym nieograniczonym, według  zasad obowiązujących  w tym  zakresie.

6. Działka zostanie wydzierżawiana na okres  3 lat na cele rolne.

7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  09.01.2018r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich