Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty - Dzierżawa i serwis wielofunkcyjnych urządzeń biurowych (ksero, drukarka, skaner) na rok 2018

Nowogrodziec,  29 grudnia 2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


z postępowania o zamówienie publiczne do 30.000,00 euro pn.:
„Dzierżawa i serwis wielofunkcyjnych urządzeń biurowych na rok 2018”

 

 1. W wyniku publicznego zaproszenia do składania ofert na dzierżawę i serwis wielofunkcyjnych urządzeń biurowych na rok 2018, do dnia 28 grudnia 2017 r. do godz. 15.30 wpłynęły 3 oferty.

 2. Oferta odpowiada warunkom postawionym przez Zamawiającego w ogłoszeniu, a wysokość zaproponowanej ceny, mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na zamówienie.

 

3. Zgodnie z przyjętym kryterium oferenta, którym jest najniższa cena, zamówienie na Dzierżawę i serwis wielofunkcyjnych urządzeń biurowych (ksero, drukarka, skaner) na rok 2018 zostanie udzielone wykonawcy:

 

GTR SERWIS

Grzegorz Rudzik

Ul. Hutnicza 7

59-700 Bolesławiec

 

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnił wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym, przedstawił najniższą ofertę na dzierżawę i serwis wielofunkcyjnych urządzeń biurowych (ksero, drukarka, skaner).

4. Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

 

 

                                                                                                 z up. BURMISTRZA

                                                                                                  Dariusz Jancelewicz

                                                                                                 Zastępca Burmistrza