Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku gospodarczego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu

ZP.271.27.2017

Zgodnie z art. 92 ust. 1-2 Burmistrz Nowogrodźca informuje, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku gospodarczego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo  zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. 2017.1579 ze zm.) zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę  kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta tj:

Firma-Oferent Adres oferenta

Cena oferty

ABM ZGORZELEC I  Sp. z o. o.  Sp. komandytowa ul. Hutnicza 126, 59-930 Pieńsk

6 090 552,50zł

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 4 100 000,00zł.

Ceny brutto oferty  z najniższą ceną tj. firmy ABM ZGORZELEC I Sp. z o.o. Sp. komandytowa przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć ma sfinansowanie zamówienia.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-01-2018
  przez: Anna Jaworska
 • opublikowano:
  02-01-2018 09:11
  przez: Anna Jaworska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 320
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×