Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XVII z dnia 27 grudnia 2011 r.

 

1.

Uchwała Nr XVII/114/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie zasad przyznawania nagród oraz stypendiów dla wybitnie zdolnych uczniów z terenu Gminy  Nowogrodziec kształcących się w szkołach podstawowych i gimnazjalnych

PDFUchwała nr XVII_114_11.pdf (40,97KB) 

utraciła moc na podstawie uchwały nr XL/289/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r., uchwały nr XXVII/339/14 z dnia 28 marca 2014 r.

2.

Uchwała Nr XVII/115/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w statucie Związku Gmin „Kwisa”

PDFUchwała nr XVII_115_11.pdf (37,25KB) 

3.

Uchwała Nr XVII/116/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany w uchwale nr IV/30/03 Rady Gminy i  Miasta Nowogrodziec z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów  zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych   do  spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad  usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, oraz wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie miasta i gminy Nowogrodziec

PDFUchwała nr XVII_116_11.pdf (37,30KB)

utraciła moc na podstawie uchwały nr XXX/229/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

4.

Uchwała Nr XVII/117/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

PDFUchwała nr XVII_117_11.pdf (35,46KB) 

5.

Uchwała Nr XVII/118/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec

PDFUchwała nr XVII_118_11.pdf (93,19KB) 

6.

Uchwała Nr XVII/119/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia  27 grudnia 2011 roku w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla niezupełnego in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o przyznanie pomocy na zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zebrzydowa”, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

PDFUchwała nr XVII_119_11.pdf (38,53KB) 

7.

Uchwała nr XVII/120/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2011-2015

PDFUchwała nr XVII_120_11.pdf (45,29KB)

PDFzałącznik nr 1 do uchwały nr XVII_120_11.pdf (57,99KB)

PDFzałącznik nr 2 do uchwały nr XVII_120_11.pdf (47,67KB) PDFZmiany - przedsięw. na 28.12 - Besti@II 1.pdf (145,25KB)

8.

Uchwała nr XVII/121/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2011 rok

PDFUchwała nr XVII_121_11.pdf (37,06KB)

PDFtabela nr 1 do uchwały nr XVII_121_11.pdf (95,64KB) 

PDFtabela nr 2 do uchwały nr XVII_121_11.pdf (105,38KB) PDFtabela nr 2a do uchwały nr XVII_121_11.pdf (141,87KB)

9.

Uchwała nr XVII/122/11 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

PDFUchwała nr XVII_122_11.pdf (36,18KB) PDFzałącznik do uchwały nr XVII_122_11.pdf (51,35KB)

zmiana: uchwała nr XX/150/12 z dnia 28 marca 2012 r.

 
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Janeczko
Data wytworzenia: 2011-12-30