Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o przetargu na dzierżawę

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 na  dzierżawę nieruchomości na cele rolne

  działka gruntu  nr 855/5 o pow. 0,2229 ha, położonej w obrębie Wykroty.

 

  1. Księga wieczysta nr JG1B/00015095/0
  2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 11 MN teren mieszkalnictwa i usług.
  3. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres  3 lat na cele rolne.
  4. Nieruchomość bez obciążeń.
  5. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego do przetargu wynosi  51,00 zł
  6. Przetarg odbędzie się w dniu  15.02.2018r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu ( parter sala posiedzeń).                                                                                                                                                                    
  7. Wadium w kwocie 50,00 zł należy wpłacić na konto Bank Zachodni WBK S.A. O/Nowogrodziec 02 1090  1939 0000 0005 1604 5112 najpóźniej do dnia  14.02.2018r.
  8. Wadium osoby, która przetarg wygra zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym   uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone.
  9. Stawka czynszu dzierżawnego uzyskana w przetargu  płatna w cyklach rocznych przy III racie podatku rolnego licząc od  roku  zawarcia umowy dzierżawy.
  10. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu pokój nr 2 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich