Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 16.01.2018r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r., poz.1875 ) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2016r. , poz. 2147 ze zm.)  

 

  1. Wykroty  - działka niezabudowana  nr  892/8 o pow. 0,5656 ha.      

 

  1. Obciążenia nieruchomości – nieruchomość bez obciążeń.

 

  1. Księga Wieczysta nr JG1B/00015095/0.

 

  1. Zgodnie z planem zagospodarowania  działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 12 US,MU- Projektowany zespół usługowo-składowy i budownictwa mieszkaniowego.

 

  1. Działka nr 892/8 o pow.0,5656 ha zostanie wydzierżawione na okres 3 lat w formie   przetargu ustnego nieograniczonego,  według  zasad obowiązujących  w tym  zakresie. 

 

  1. Czynsz  dzierżawny płatny rocznie przy II racie podatku rolnego  licząc od roku zawarcia umowy.

 

  1. Działka zostanie wydzierżawiona  na cele rolne.

 

  1. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  06.02.2018r.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich