Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Pytania i wyjaśnienia w postępowaniu pn: Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku gospodarczego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu

Informacja

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku gospodarczego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu” numer referencyjny: ZP.271.1.2018.

 

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2017.1579 ze zm.) oferenci złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

 1. W opisie technicznym widnieje zapis:

„Do osuszenia murów należy zastosować metodę grawitacyjną i metodę ciśnieniową”.

Czy wobec powyższego należy wykonać izolację metodą  grawitacyjną na części zawilgoconych murów i metodą ciśnieniową na pozostałej części? Czy wykonać na całości jedną z w/w metod?

Odpowiedź: Osuszanie muru należy wykonać metodą iniekcji grawitacyjnej ( zgodnie z poz. 80 Przedmiaru robót – część ogólnobudowlana). Przyjęto 30% powierzchni do osuszania. Pozostałą część murów należy osuszyć poprzez odkopanie.

 1. Czy Zamawiający zezwala na wykonanie osuszania budynku metodą bezinwazyjną?

Odpowiedź: Nie.

 

Odpowiedzi są integralną częścią SIWZ i są  wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

Termin i miejsce składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

                                                                                                                                          Z up. Burmistrza

Dariusz Jancelewicz

Zastępca Burmistrza

Metryczka
 • wytworzono:
  19-01-2018
  przez: Anna Jaworska
 • opublikowano:
  19-01-2018 11:56
  przez: Anna Jaworska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 312
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×