Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku gospodarczego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu” numer referencyjny: ZP.271.1.2018.

Nowogrodziec, 25.01.2018

 

Informacja

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku gospodarczego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu” numer referencyjny: ZP.271.1.2018.

 

 1. Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2017.1579 ze zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez dodanie Rysunku K_PW_07 tj. uszczegółowienie wykonania belek stalowych (rysunek w Załączeniu).

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest wiążąca dla Wykonawców i należy ja ująć w cenie ryczałtowej za wykonanie zamówienia.

 

 1. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2017.1579 ze zm.) przedłuża termin składania i  otwarcia  ofert:

Termin składania ofert: 2 luty 2018 r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 2 luty 2018 r.  godz. 09:15.

 

 

z up. BURMISTRZA
Dariusz Jancelewicz

Zastępca Burmistrza

 

JPEGogłoszenie o zmianie ogłoszenia.jpeg
PDFP_41_16_PM_PW_K_07.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  25-01-2018
  przez: Justyna Mrozińska
 • opublikowano:
  25-01-2018 12:40
  przez: Justyna Mrozińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 373
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×