Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku gospodarczego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu” numer referencyjny: ZP.271.1.2018.

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, 25.01.2018

 

Informacja

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku gospodarczego przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowaniem terenu” numer referencyjny: ZP.271.1.2018.

 

  1. Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2017.1579 ze zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez dodanie Rysunku K_PW_07 tj. uszczegółowienie wykonania belek stalowych (rysunek w Załączeniu).

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest wiążąca dla Wykonawców i należy ja ująć w cenie ryczałtowej za wykonanie zamówienia.

 

  1. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2017.1579 ze zm.) przedłuża termin składania i  otwarcia  ofert:

Termin składania ofert: 2 luty 2018 r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 2 luty 2018 r.  godz. 09:15.

 

 

z up. BURMISTRZA
Dariusz Jancelewicz

Zastępca Burmistrza

 

JPEGogłoszenie o zmianie ogłoszenia.jpeg (37,48KB)
PDFP_41_16_PM_PW_K_07.pdf (234,87KB)