Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XX z dnia 28 marca 2012 r.

 

1.

Uchwała Nr XX/137/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

PDFUchwała nr XX_137_12.pdf (33,68KB) 

2.

Uchwała Nr XX/138/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie  zbycia niezabudowanej nieruchomości PDFUchwała nr XX_138_12.pdf (34,06KB)

3.

Uchwała Nr XX/139/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

PDFUchwała nr XX_139_12.pdf (34,02KB) 

4.

Uchwała Nr XX/140/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

PDFUchwała nr XX_140_12.pdf (33,70KB) 

5.

Uchwała Nr XX/141/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości    

PDFUchwała nr XX_141_12.pdf (33,80KB) 

6.

Uchwała Nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2012  r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogrodziec w 2012 r.

PDFUchwała nr XX_142_12.pdf (104,82KB) 

7.

Uchwała nr XX/143/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec

PDFUchwała nr XX_143_12.pdf (37,34KB)

PDFzałącznik do uchwały XX_143_12.pdf (287,63KB)

8.

Uchwała nr XX/144/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Godzieszów

PDFUchwała nr XX_144_12.pdf (35,15KB) 

PDFzałącznik do uchwały XX_144_12.pdf (450,90KB)

9.

Uchwała nr XX/145/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca

PDFUchwała nr XX_145_12.pdf (57,89KB)

PDFzałącznik nr 1 do uchwały XX_145_12.pdf (1,22MB)

PDFzalącznik nr 2 - stwierdzenie zgodności planu.pdf (42,58KB)

10.

Uchwała Nr XX/146/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do programu „Odnowy Wsi Dolnośląskiej” Województwa Dolnośląskiego

PDFUchwała nr XX_146_12.pdf (34,44KB) 

11.

Uchwała Nr XX/147/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

PDFUchwała nr XX_147_12.pdf (42,48KB)

utraciła moc uchwałą nr VI/26/15 z dnia 9 lutego 2015 r.

12.

Uchwała Nr XX/148/12 Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu z dnia  28 marca 2012 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2013 rok

PDFUchwała nr XX_148_12.pdf (34,83KB) 

13.

Uchwała  Nr XX/149/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla niezupełnego in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o przyznanie pomocy na zadanie pn. „Zagospodarowanie centralnej części zabytkowego parku podworskiego w Wykrotach”, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

PDFUchwała nr XX_149_12.pdf (37,93KB) 

14.

Uchwała nr XX/150/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/122/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 grudnia 2011 roku  w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

PDFUchwała nr XX_150_12.pdf (35,84KB)

PDFzałącznik do uchwały XX_150_12.pdf (50,79KB)

15.

Uchwała Nr XX/151/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec

PDFUchwała nr XX_151_12.pdf (36,48KB) PDFZałącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa_1.pdf (148,21KB)

PDFZałącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa_2.pdf (126,78KB) PDFZałącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa_3.pdf (66,98KB)

PDFZałącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa_4.pdf (113,32KB) PDFZałącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa_5.pdf (73,89KB)

PDFZałącznik nr 2.pdf (50,78KB) PDFZałącznik nr 3 - zbiorówka stan_1.pdf (89,96KB)

PDFZałącznik nr 3 - zbiorówka stan_2.pdf (80,46KB) PDFzałącznik nr 3 - zbiorówka zmiany_1.pdf (208,43KB)

PDFzałącznik nr 3 - zbiorówka zmiany_2.pdf (184,60KB) PDFzałącznik nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF 1.pdf (123,22KB)

PDFzałącznik nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF 3.pdf (103,19KB) PDFzałącznik nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF 4.pdf (156,37KB) PDFzałącznik nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF 5.pdf (147,13KB) PDFZałącznik nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF 6.pdf (126,22KB)

PDFZałącznik nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF 7_1.pdf (177,82KB) PDFZałącznik nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF 7_2.pdf (44,55KB)

PDFZałącznik nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF 9.pdf (134,12KB)PDFzałącznik nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF 2.pdf (114,36KB)

PDFZałącznik nr 3 Wykaz przedsięwzięć do WPF 6.pdf (38,25KB)

16.

Uchwała Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2012 rok.

PDFUchwała nr XX_152_12.pdf (36,37KB)  PDFTabela 1 - dochody.pdf (123,91KB)

PDFTabela nr 2 - wydatki_1.pdf (160,06KB) PDFTabela nr 2 - wydatki_2.pdf (101,41KB)

PDFTabela nr 2a - majątkowe_1.pdf (166,44KB) PDFTabela nr 2a - majątkowe_2.pdf (163,19KB)

PDFTabela nr 2a - majątkowe_3.pdf (153,04KB)

17.

Uchwała  Nr XX/153/12 Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla niezupełnego in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o przyznanie pomocy na zadanie pn. „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowogrodziec”,  w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013

PDFUchwała nr XX_153_12.pdf (37,71KB) 

18.

Uchwała  Nr XX/154/12 Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/479/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

PDFUchwała nr XX_154_12.pdf (41,50KB) 


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Janeczko
Data wytworzenia: 2012-03-03