Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz. 59 ze zm.) terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych zostały określone w PDFZarządzeniu nr 12 z dnia 29 stycznia 2018.pdf (917,79KB)
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności oraz terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym.

 

Ponadto informuję, iż kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów są określone w:

1) PDFUchwale nr XXXVI 245 z dnia 30 marca 2017.pdf (684,83KB)
w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;

2) PDFUchwale nr XXXVI 246 z dnia 30 marca 2017.pdf (590,29KB)
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec, zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.