Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Nowogrodziec ZP.271.2.2018

ZP.271.2.2018

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Nowogrodziec.

 

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zmianami), Gmina Nowogrodziec  informuje:

1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania:350 000,00 zł

2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności oraz czas reakcji wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

 

Firma-Oferent

Adres oferenta

Cena oferty

Okres gwarancji jakości

Termin wykonania i warunki płatności

Czas Reakcji

ZOBUD Rafał Nowosza

ul.J. Słowackiego 60

Zaręba,  59-800 Lubań

342  276,65zł

12 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania i warunki płatności określone    w SIWZ

1 dzień

Usługi Remontowo – Budowlane i Transport Józef Michalik

Kościelniki Dolne 9 59-800 Lubań

290 131,66zł

12 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania i warunki płatności określone   w SIWZ

1 dzień

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-03-2018
  przez: Anna Jaworska
 • opublikowano:
  16-03-2018 10:29
  przez: Anna Jaworska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 344
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×