Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Nowogrodziec dnia, 19  marca  2018 r.

 

                                               WYKONAWCY

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

„Wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska i prawa energetycznego (Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Nowogrodziec za rok 2017, Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec za lata 2014-2015 i 2016-2017, Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025, Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2018-2033)”

 

1. Burmistrz Nowogrodźca informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne do 30.000,00 euro na wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska i prawa energetycznego (Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Nowogrodziec za rok 2017, Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec za lata 2014-2015 i 2016-2017, Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025, Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2018-2033)”do dnia 15 marca 2018 r. do godziny 15.30 wpłynęło 27 ofert.

 

2. Oferty uznane za zgodne z wymaganiami zawartymi w zaproszeniu do składania ofert podległy ocenie zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

 

3. W toku prowadzonego postępowania odrzucono 0 ofert.

 

4. Zgodnie z przyjętym kryterium wyboru oferenta, którym jest najniższa cena brutto, zamówienie zostanie udzielone firmie:

 

EKO-TEAM Sebastian Kulikowski

ul. Poniatowskiego 20/14

59-900 Zgorzelec

 

za cenę brutto w wysokości 7380,00 zł. (słownie: siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt  złotych 00/100).  

 

Wszystkim wykonawcom dziękujemy za udział w postępowaniu.

                                                                                                  Zatwierdził:

                                                                                                          Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                               Robert Marek Relich

 

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena oferty brutto (w PLN)

PKT

1.

ALBEKO

ul. Niemodlińska 79/22

45-864 Opole

18.450,00 PLN

40

2

EKOMILA

Kamila Czaczyk-Medeksa

ul. Grunwaldzka 231

85-438 Bydgoszcz

14.800,00 PLN

50

3.

Instytut ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu

ul. Oświęcimska 21

45-641 Opole

44.034,00 PLN

17

4.

GREEN KEY Joanna Masiota-Tomaszewska

ul. Nowy Świat 10a/15

60-583 Poznań

16.113,00 PLN

46

5.

Joanna Sanik

Katarzyna Charytoniuk

ul. Puławskiego 65/29

15-337 Białystok

18.000,00 PLN

41

6.

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.

ul. Unii Lubelskiej 4c,

85-059 Bydgoszcz

12.915,00 PLN

57

7.

Zakład Analiz Środowiskowych EKO-PRECYZJA Paweł Czupryn

 ul. Sikorskiego 10

43-450 Ustroń

11.070,00 PLN

67

8.

ASSIDUUS ENERGIA SP. z o.o.

ul. Postępu 14

02-676 Warszawa

98.400,00 PLN

8

9.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

38.130,00 PLN

19

10.

 ATMOTERM S.A.

ul. Łangowskiego 4,

45-031 Opole

24.723,00 PLN

30

11.

Stowarzyszenie Eko-Biegły

ul. Purkyniego 1

50-155 Wrocław

138.129,00 PLN

5

12.

EKO-STUDIO Patrycja Kosyło

Ul. Malachitowa 10-31

30-798 Kraków

15.700,00 PLN

47

13.

Adam Czekański  BIO-SAN

ul. Konarskiego 74

38-500 Sanok

9.800,00 PLN

75

14.

ATsys.pl Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

ul. Ligocka 103

40-568 Katowice

28.756,47 PLN

26

15.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Usługowe Inżynieria PRO EKO Sp.  z o.o.

ul. Strażacka 37

43-382

29.520,00 PLN

25

16.

Laboratorium Wiedzy Doradztwo Opracowania Szkolenia

ul. Targowa 42,

37-420 Rudniki nad Sanem

7.430,00 PLN

99

17.

EKO – GEO GLOB Rafał Modrzejewski

Ul. Wrzosowa 7

43-250 Pawłowice

8.749,00 PLN

84

18.

WESTMOR CONSULTING Urszula Wódkowska

ul. 1 maja 1A,

87-704 Bądkowo

31.980,00 PLN

23

19.

BioEkoGaz Sp. z o.o.

ul. Chopina 19a

65-031 Zielona Góra

49.200,00 PLN

15

20.

EKO-TEAM Sebastian Kulikowski

ul. Poniatowskiego 20/14

59-900 Zgorzelec

7.380,00 PLN

100

21.

WCI TECHNOLOGIE SP. z o.o.

ul. Kościuszki 80

42-595 Siemonia

15.682,50 PLN

47

22.

Małopolska Fundacja Energii i Środowiska

ul. Krupnicza 8/3a

31-123 Kraków

9.900,00 PLN

75

23.

Ekolog Sp. z o.o.

ul. Świętowidzka 6/4

61-058 Poznań 

20.787,00 PLN

36

24.

PROHABITAT Rafał Bodzioch

Os. W.A. Mozarta 23/13

 31-232 Kraków

17.158,50 PLN

43

25.

IGO Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Barbary 21a,

40-053 Katowice  

21.800,00 PLN

34

26.

Gobio – Usługi Przyrodnicze Michał Mięsikowski

ul. Baźyńskich 38/50

87-100 Toruń

11.660,40 PLN

63

27.

Grupa CDE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 11

43-190 Mikołów

17.773,50 PLN

42