Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA L z dnia 28 marca 2018 r.

PDFUchwała.L.338.18.2018-03-28.pdf
w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.L.339.18.2018-03-28.pdf
w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.L.340.18.2018-03-28.pdf
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogrodziec w 2018 roku


PDFUchwała.L.341.18.2018-03-28.pdf
w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Nowogrodziec na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania


PDFUchwała.L.342.18.2018-03-28.pdf

w sprawie podziału Gminy i Miasta Nowogrodziec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


PDFUchwała.L.343.18.2018-03-28.pdf
w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów

zmiana: uchwała nr LI/355/18/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.


PDFUchwała.L.344.18.2018-03-28.pdf
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.L.345.18.2018-03-28.pdf
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu złoża „Maria III-1”


PDFUchwała.L.346.18.2018-03-28.pdf
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Gminy Nowogrodziec, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji


PDFUchwała nr L_347_18.pdf
PDFTabela nr 1 do uchwały nr L_347_18.pdf
PDFTabela nr 2 do uchwały nr L_347_18.pdf
PDFTabela nr 2a do uchwały nr L_347_18.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr L_347_18.pdf
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2018 rok


PDFUchwała nr L_348_18.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr L_348_18.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr L_348_18.pdf
PDFZałącznik nr 3 do uchwały nr L_348_18.pdf
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec


 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-03-2018
  przez: Jolanta Janeczko
 • opublikowano:
  29-03-2018 09:38
  przez: Jolanta Janeczko
 • zmodyfikowano:
  18-05-2018 12:23
  przez: Jolanta Janeczko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Nowogrodźcu
  odwiedzin: 435
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
59-730 Nowogrodziec
ul. Rynek 1
NIP: 612 10 37 376 REGON: 000529858

Dane kontaktowe:

tel.: 75 738 06 60
fax: 75 731 64 16
e-mail: urzad@nowogrodziec.pl
strona www: www.nowogrodziec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×