Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 03.04.2018r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2017r., poz.1875 ) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018r. , poz. 121) oraz Uchwały L/339/18  Rady Miejskiej   w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2018r.   

 

  1. Zebrzydowa  -  część działki niezabudowanej  nr  969 o pow. 0,06 ha.      

 

  1. Obciążenia nieruchomości – umowa dzierżawy do dnia 03.04.2018r.

 

  1. Księga Wieczysta nr JG1B/00015100/9.

 

  1. Zgodnie z planem zagospodarowania  działka leży w obszarze oznaczonym symbolem  29 MN – teren budownictwa mieszkaniowego.

 

  1. Nieruchomość  zostanie wydzierżawiona dotychczasowemu dzierżawcy na okres 5 lat,   po terminie obowiązywania dotychczasowej umowy, według  zasad obowiązujących   w tym  zakresie. 

 

  1. Działka zostanie wydzierżawiana na cele rolne.

 

  1. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija 24.04.2018r.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich