Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na realizację zadania pn: Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi

Strona archiwalna

 

ZP.271.8 .2018

 

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:  Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U.2017.1579 ze zmianami), Gmina Nowogrodziec  informuje:

  1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania:  1 950 000,00 zł
  2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

Nr

Firma-Oferent Adres oferenta

Cena oferty

Okres gwarancji jakości

Termin wykonania

Warunki płatności

1

DRECON Sp. z o.o.                                  ul. Władysława Łokietka 8b,  67-300 Szprotawa

2 350 000,00zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony     w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone        w SIWZ

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe EVERBEST Jarosław Buryło Zaręba                      ul. Zielona 4, 59-800 Lubań

2 800 000,00zł

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony      w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone        w SIWZ

 

z up. Burmistrza Dariusz Jancelewicz

Zastępca Burmistrza